lørdag, 09. marts 2019, Danmark, Aqua Auktion Viborg 2019

fra 09. marts 2019 - 11:00 indtil 18:00
12 personer, der deltager
begivenhed beskrivelse
Hej alle i fiskeglade mennesker :-)

Som altid er der mulighed for at købe mad og drikkevarer under hele auktionen.
Der vil ligeledes være mulighed for at indmelde sig i de respektive foreninger såfremt man ønsker det :-)

Program og alt info står nedenfor.

09:15-10:45:
Indlevering af effekter til AUKTIONEN.
OBS: Kun effekter indleveret til tiden kommer med på auktionen.
HUSK at pakke fiskene ind i gode tætte *****.
Vi opfordrer til at have tålmodighed ved indleveringen i år, da vi tester en ny måde at registrer på.

11:00-18:00:
AUKTIONEN Starter kl. 11.00 og slutter ca. kl. 18.00

Vis mere
Her er muligheden, for at sælge eller gøre en god handel.
Der vil løbende være pauser under auktionen.
Cafeen har åbnet hele dagen.


# Almene henstillinger for alle deltagere #
Aqua Auktionen der afholdes i Viborg, marts måned har gennem de senere år vokset sig større og større, både hvad antallet af besøgende angår, samt auktions effekter.

For at denne dag kan afvikles, så det bliver en god oplevelse for alle, er der nogle auktionsregler som vi vil bede alle om at følge. Disse er ikke lavet for at gøre det besværligt for deltagerne, men de er derimod til for, at alle - som sagt - får en god oplevelse.

Vi henstiller til alle deltager om, at snak under selve auktionen begrænses til et minimum, idet auktionarius ikke kan høre alle bud der måtte komme.

Der skal selvføldig være plads til at snakke med andre akvarister, men skal det være højlydt, henvises der til cafe området, som ligger bag auktionsrummet. Auktionen kan også følges herfra.

Da der er mange akvarister samlet, bør der vises hensyn over for andre - vis især hensyn og giv plads til de hjælpere som bevæger sig rundt i lokalet, idet denne dag ikke kan afholdes uden dem.

# Hvordan forholder jeg mig som køber? #
Der er som ingen speciel måde du skal forholde dig på. Husk takt og tone - dog anbefaler vi flg:

Gå ind i salen, find et sted hvor du vil være under auktionen, hold dine medbragte ting samlet ved din plads.

Medbring papir og blyant, så du kan notere hvilke numre du vil byde på.

Medbring evt. flamingokasser/aviser og bæreposer. Forsvarlig opbevaring fra køb til hjemtransport, påhviler køber - og det er dig...

Undgå at løfte ***** med fisk mere end højst nødvendigt.
Dette er for at undgå alt for meget stress af fiskene.

Der er ingen garanti på fisk og andre effekter, dog skal sælger mærke elektrisk udstyr med navn og tlf. nr.
Du skal selv tage kontakt til sælger, hvis effekten er defekt, dette gøres inden 3 dage. Du skal dog vide, at der må ikke indleveres defekte effekter. Øvrigt udstyr og planter kan ses inden auktionen går i gang, så du vurderer selv standen af dette.

Med hensyn til fisk, så skal du tage kontakt til Aqua Auktionen, såfremt der skulle være noget galt, efter du er kommet hjem. Dette skal gøres inden 3 dage.

Skulle du købe en pose fisk, hvor luften er gået ud (dette kan desværre ske under auktionen, selv om posen er korrekt ved modtagelse), skal du straks rette op på dette, så fisken ikke lider overlast. Medbring derfor selv ekstra ***** og elastikker.

Generelt anbefaler vi, at du efterser ***** med fisk inden du forlader stedet, så skulle der være noget, ja, så løser vi problemerne med det samme. Husk du har selv ansvaret efter køb.

Når du har vundet en auktion, så hold din hånd oppe, så vores bringer kan se dig. Hav penge klar ved modtagelse af din vundne effekt, gerne på det beløb du skal af med. Husk der tillægges 10% til dit auktions-bud.

# Indleveringsregler for sælger #
Sælgere:
Der tillades kun salg fra private og hobby-opdrættere.

Der fratrækkes 10% af den samlede købspris, som tilfalder arrangøren.

Der må ikke sælges effekter indkøbt med henblik på videresalg.

Mysteriesnegle må ikke sælges på Aqua Auktion Viborg, da det er forbudt at handle, give og importer inden for EU.

Indlevering:
Indlevering foregår af 2 omgange:

Ved bord 1 er der kontrol af dine ***** med fisk

Er der fejl ved dine *****, bliver du taget ud af køen og skal rette de fejl der er blevet påtalt, kan du ikke det, kommer posen ikke på auktion. Såfremt du har fisk der skal pakkes om kan der købes ***** i indgangen.

Ved bord 2 bliver dine effekter registreret med nummer.

Begrænsning:
Der må kun medbringes 40 effekter pr. husstand. Vi opfordre jer til at i samler jeres effekter til et nummer, sæt så evt. mindste pris på. Vi kan desværre kun nå max. 700 numre.

Der må ikke bruges strå-mand for at få flere effekter med. Skulle dette ske vil pågældende få en salgs-karantæne på 2 år.

Ej indkøbte effekter med henblik på videresalg (fisk, planter, udstyr).

Udstyr skal være i funktionsdygtig stand, samt forsynet med: navn og tlf.nr.

Teknik der er defekt, må Ikke sættes på auktion.

Bøger og blader skal være "fuld-sidet", samt forsynet med: navn og tlf.nr.

Der modtages ikke fisk der er genmanipuleret og/eller kunstigt farvede.

Der må max indleveres 5 ens effekter pr. deltager, f.eks. max 5 ***** rød sværddrager.

Pakning af fisk:
Alle ***** skal være runde i bunden (spørg i din akvarieforretning – eller få dem udleveret i din forening).

Vandet skal være klart, så fiskene kan kontrolleres

Poserne må ikke være med reklame tryk på begge sider, så indholdet ikke kan besigtiges.

Hellere for store ***** end for små.

Kom ikke for mange eller for store fisk i hver pose.

Sørg for at der er nok vand og luft i poserne.

Hver pose markeres med indhold, antal, og om muligt kønsfordeling. Mærkat m.m. sættes på luftdelen af posen.

Tips:
Fisk pakkes bedst med 1/3 vand og 2/3 luft. Er du i tvivl om posen er for lille – så brug en større.

Planter skal være i lufttætte plastposer. Hver pose skal mærkes med indhold - både art og antal.

Medbring selv ekstra ***** til evt. ompakning.

Arrangøren:
Giver mulighed for ekstra/nye indpakningseffekter, såsom elastikker, plastposer og skriveremedier (Så længe lager haves).

Plastposer til om pakning af fisk kan købes i indleveringen.

Sørger for ordentlig opbevaring af fisk og planter.

Dvs. flamingounderlag eller lignende varmeisolerende underlag, hvor fiskene står i ***** på borde.
Sælger kan vælge at lade sine effekter forblive i flamingokasser, efter indlevering og behørig mærkning.

Generelt:
Alt skal være forsvarligt pakket ind.

Skriv kun med vandfast tusch på *****.

Sælger er ansvarlig for egne auktionseffekter.

Hvis der ønskes en mindstepris, skal det stå på effekten.

Mindste pris starter ved 10 kr.

Hvert bud er på mindst 5 kr.

Når prisen er over 100 kr. er mindste bud på 10 kr.

# Auktionarius #
Er en person / personer som er udpeget af Aqua Auktionen.

Skulle der under auktionen være tvivls-spørgsmål ang. en effekt, som er under hammeren er auktionarius´ afgørelse gældende.

Klage/r over afgørelsen kan indgives til Aqua Auktionen efter auktionen, eller senest 3 dage efter.

Aqua Auktion Viborg 2019, Danmark begivenhed

Find flere interessante begivenheder
Få anbefalinger event baseret på din Facebook-smag. Hent den nu!Vis mig de egnede begivenheder for migIkke nu